Marta Krivade, sabiedriskās attiecības un komunikācijas vadība

15 gadu laikā esmu strādājusi ar visdažādāko jomu uzņēmumu, organizāciju un iestāžu komunikācijas stratēģiju izstrādi un īstenošanu. Telekomunikācijas, būvniecība, digitālie risinājumi, finanšu tehnoloģijas, farmācija, liberāla un sociāli atbildīga politika, kultūra, laikmetīgā māksla. 

Līdz ar to spēju operatīvi iedziļināties un strādāt ar jebkuras jomas uzņēmumu vai organizāciju, pielāgojot un īstenojot dažādus komunikācijas taktiskos plānus. Pēc nepieciešamības piesaistu un strādāju komandā ar citiem profesionāļiem (multimediju speciālisti, dizaineri, pasākumu organizēšana u.c.). 

Manā pārziņā ir pilna servisa komunikācija - ārējā un iekšējā komunikācija, mediju attiecības, sociālie tīkli, krīžu vadība, mediju treniņi, prezentāciju veidošana, runu rakstīšana un publiskās runas treniņi, darbinieku un vadītāju apmācības par mūsdienīgas komunikācijas principiem.  

Pateicoties publiskās runas un uzstāšanās talantam un pieredzei, empātijai, teicamai valodas izjūtai un pasniedzējas dotībām, vadu mediju treniņus, mūsdienīgas komunikācijas un mediju attiecību nodarbības, preses relīžu rakstības darbnīcas un citas sabiedrisko attiecību apmācības.

marta.krivade@gmail.com

Built with Berta.me